Privacyverklaring

AVG
In mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG zorgt voor betere beveiliging van persoonsgegevens. Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden door zorginstellingen. Organisaties die stelselmatig en op grote schaal persoonsgegevens verwerken, zoals in de zorg, krijgen een grote verantwoordingsplicht.

Privacyverklaring
MamaVitaal zal zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan. Meer hierover lees je in dezeĀ privacyverklaring.