Consulten, tarieven & meer…

Werkwijze MamaVitaal

MamaVitaal is een solopraktijk en om een zo goed mogelijke behandeling en begeleiding te realiseren werk ik wanneer het nodig is met verschillende professionals samen. Iedereen is uniek, zo ook jij en je baby. Ik hecht daarom in mijn werkwijze veel waarde aan een goede en uitgebreide intake, want bij jou hoort ook een passend advies.

Op internet en andere media is een enorme hoeveelheid informatie te vinden over voeding bij kinderwens, zwangerschap en borstvoeding. Helaas is niet alle informatie juist of volledig. Ook is het vaak onduidelijk of de gegeven voedingsadviezen een wetenschappelijke onderbouwing hebben. Als diëtist en lactatiekundige IBCLC hanteer ik een werkwijze volgens evidence-based practice. Dat wil zeggen dat ik mijn behandeling baseer op basis van het beste beschikbare bewijs dat er op dit moment is. Dit bewijs kan komen van betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek, maar ook van mijn eigen ervaring die ik in de loop der jaren in de praktijk heb opgedaan.

Afspraak lactatiekundige IBCLC

Verwijzing

Het kan zijn dat je bent doorverwezen door je (huis)arts, je verloskundige, je kraamverzorgster of het consultatiebureau. Misschien heb je een vriendin die mij ook als lactatiekundige heeft geraadpleegd. Ik help je graag!


Prenataal consult

Heb je in je zwangerschap al vragen of twijfels over borstvoeding (of verwacht je problemen) en wil je hier graag antwoord op? Dan kun je me een WhatsApp bericht sturen om een afspraak te maken voor een prenataal consult bij jou thuis. Na het consult krijg je een samenvatting van ons gesprek, zodat je de gekregen adviezen nog eens rustig na kunt lezen. Uit ervaring weet ik dat een goede voorbereiding kennis biedt en vertrouwen geeft.


Telefonisch consult

Sommige vragen over borstvoedingsproblemen kan ik beantwoorden tijdens een telefonisch consult. De kosten voor een telefonisch consult zijn €20,- per kwartier. Soms kan een telefonisch consult voldoende zijn en kun je daarmee weer verder. Wanneer dit niet het geval is, kun je met mij een afspraak maken voor een consult bij je thuis.


Consult bij je thuis

Als ik de situatie niet telefonisch kan beoordelen of als je praktische ondersteuning nodig hebt, kan ik voor een consult bij je thuis komen. We bespreken welke problemen je tegen bent gekomen en wat je zelf al hebt gedaan. Daarna kijk ik mee met een voeding, doe ik eventueel een mondonderzoek bij je kindje en geef ik daar waar nodig tips en adviezen, zodat je daarmee aan de slag kunt. Na afloop van het consult ontvang je een compleet digitaal borstvoedingsplan, op die manier kun je de gekregen adviezen nog eens rustig nalezen. Je kunt dan weer vol vertrouwen goed op weg. Afhankelijk van welk consult je kiest, mag je mij na het consult via WhatsApp al je vragen stellen. 

Soms is het nodig een tweede keer bij je thuis te komen. Een vervolg consult aan huis duurt meestal een uur.

Tarieven & vergoedingen lactatiekundige IBCLC

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Voorwaarde is wel dat de lactatiekundige IBCLC aangesloten moet zijn bij de NVL, dat ben ik uiteraard ook. Soms is een verwijzing van je (huis)arts of verloskundige nodig voor een vergoeding. Na het consult krijg je een factuur per mail toegestuurd, deze dien je eerst te betalen voor deze in te dienen bij je verzekering.

Kijk hier voor een overzicht van
vergoedingen lactatiekundige hulp 2022

Verder kan een consult tot 24 uur voor de afspraak kosteloos worden afgezegd.
Valt dit binnen de 24 uur dan wordt er € 30,- in rekening gebracht voor de administratie kosten.

Borstvoedingsconsult aan huis ‘Brons’ € 125,- euro
Borstvoedingsconsult aan huis ‘Zilver € 150,- euro
Borstvoedingsconsult aan huis ‘Goud € 250,- euro
Vervolgconsult aan huis € 100,- per uur
Prenataal consult € 150,- euro
Kolf Meetup € 47,- euro
Email consult € 20,- per kwartier
Telefonisch consult € 20,- per kwartier
SMS / WhatsApp consult € 20,- per kwartier
Video consult / Zoom consult € 20,- per kwartier
Reiskosten € 0,30 per km
Toeslag weekend, feestdagen, na 18:00 uur € 25 %

Voor een borstvoedingsconsult kom ik bij je thuis. Ik bekijk je baby, kijk mee met een voeding en doe eventueel een mondonderzoek bij je baby. Verder luister ik naar je verhaal, beantwoord ik al je vragen en geef ik je adviezen. Naar aanleiding daarvan maken we samen een persoonlijk borstvoedingsplan waarmee je aan de slag kunt. Dit persoonlijke borstvoedingsplan werk ik uit tijdens het consult en ontvang je binnen 24 uur (afhankelijk van welk consult je kiest) kort en bondig of compleet en uitgebreid digitaal via de mail. Kies je voor het ‘Zilveren’ consult, dan mag je mij ook via WhatsApp berichten met al je vragen tot maximaal 2 weken na het eerste consult. Kies je voor het ‘Gouden’ consult, dan mag je mij via WhatsApp onbeperkt berichten met al je vragen voor zo lang je borstvoeding geeft aan je baby. Eventueel als daar behoefte aan is 1 x telefonische nazorg en ook ontvang je daarbij een E-book met antwoord op al je borstvoedingsvragen in je kraamperiode.

Afhankelijk van welk consult je kiest, zijn bij de prijs inbegrepen; reistijd, een persoonlijk digitaal borstvoedingsplan, eventueel contact via WhatsApp voor al je vragen, een uitgebreid E-book en als daar behoefte aan is 1 x telefonische nazorg.


Betaling:
Na het consult krijg je een factuur per mail toegestuurd, deze dien je eerst te betalen voor deze in te dienen bij je verzekering.

Beroepsprofiel lactatiekundige IBCLC

Een lactatiekundige IBCLC is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft en haar kind. Een lactatiekundige is dus een borstvoedingsspecialist. Het is haar taak om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen.

De beroepsgroep bestaat sinds 1985 en inmiddels zijn er wereldwijd ongeveer 28.105 lactatiekundigen IBCLC verspreid over 102 landen. Een lactatiekundige IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) heeft met goed gevolg het internationale examen van de IBLCE (International Board Lactation Consultant Examiners) afgelegd. Na het behalen van het internationale certificaat moet een lactatiekundige zich elke vijf jaar opnieuw certificeren. De eerste vijf jaar mag dat door het overleggen van tenminste 75 CERP’s (Continuous Education Recertification Point) die een lactatiekundige behaalt door het bijwonen of zelf geven van scholingen. Ook kan het door het publiceren van onderzoek of intercollegiaal overleg. Een lactatiekundige mag er voor kiezen om na vijf jaar te recertificeren door opnieuw examen te doen. Na de tweede vijf jaar moet een lactatiekundige altijd recertificeren door opnieuw examen te doen. Lees meer in het beroepsprofiel.

Om de kwaliteit van mijn praktijk te waarborgen laat ik mij bijscholen door studiedagen en congressen. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) (www.nvlborstvoeding.nl).

Ik heb een solopraktijk, maar ik vind het belangrijk om met collega lactatiekundigen te kunnen overleggen. Daarom neem ik deel aan een intervisie groep. Deze groep bestaan uit een aantal lactatiekundigen uit de 1e en 2e lijn (met een eigen praktijk en werkzaam in het ziekenhuis). Wij komen ongeveer 4 keer per jaar samen om belangrijke vakinhoudelijke kennis uit te wisselen, om lastige casussen te bespreken en met elkaar mee te kijken naar ieders werkwijze.

ibclc
who
lactatiekundige

WHO gedragscode

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.

Het betekent dat je zelf een keuze moet kunnen maken voor de voeding van je kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Ik werk zowel met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden, als bedrijven die zich niet aan de WHO-code houden. Om deze reden zal ik voor sommigen merken geen reclame maken.

De WHO-code wil:

• Borstvoeding beschermen en bevorderen
• Dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
• Dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt
• Dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

Kijk hier als je meer wil lezen over de gedragscode.

Wie is wie?

Misschien denk je; wie is wie in de begeleiding bij borstvoeding & lactatie?
Is een borstvoedingscoach of een lactatieDESkundige nou hetzelfde als een lactatiekundige IBCLC en is ieders werkwijze hetzelfde?
Een goede vraag en ik kan me voorstellen dat dit niet altijd duidelijk is. Bekijk daarom dit document om daar een goed beeld van te krijgen.

Algemene voorwaarden • Klachtenregeling • Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden

In dit document lees je alles over de algemene voorwaarden.

Algemene huurvoorwaarden borstkolf Medela Symphony

In dit document lees je alles over de algemene huurvoorwaarden van de borstkolf Medela Symphony.

Klachtenregeling

Wanneer je een klacht hebt over de behandeling, dan heeft het de voorkeur dat je dit eerst met mij bespreekt. Zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Wanneer dit niet het gewenste resultaat heeft, kun je een klacht indienen

Geschilleninstantie

De geschilleninstantie is opgericht om geschillen te beslechten, wanneer cliënt en zorgaanbieder niet tot een oplossing komen. Iedere zorgaanbieder is verplicht lid te zijn van een geschilleninstantie. Klachtenportaal Zorg: Klachtenregelement (pdf), Algemene voorwaarden (pdf), Geschillenregelement (pdf)

Klachten ouder dan een jaar worden niet bij de geschilleninstantie in behandeling genomen.
Mocht je een klacht hebben, dan hoop ik natuurlijk dat je eerst met mij persoonlijk contact opneemt

Privacy Protocol AVG

In dit document lees je alles over het privacy protocol AVG

Evaluatieformulier borstvoeding begeleiding MamaVitaal

Heb je borstvoedingsbegeleiding gehad van MamaVitaal? Dan is dit het evaluatieformulier wat je kunt invullen als je daar behoefte aan hebt.
Ook krijgen alle cliënten van MamaVitaal die begeleiding hebben gehad bij borstvoeding dit formulier 1 x per jaar toegestuurd.

Informatie voor verwijzers lactatiekundige IBCLC

Een lactatiekundige IBCLC is deskundige op het gebied van borstvoeding. Ik begeleid moeder en kind wanneer er problemen zijn met de borstvoeding. Redenen voor verwijzing kunnen zijn: pijnklachten, aanlegproblemen, onvoldoende melkproductie, recidiverende mastitis etc.
Voor de verwijzing kunt u gebruik maken van het verwijsformulier.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de lactatiekundige zorg en de huur of koop van een borstkolf geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Soms vergoedt de zorgverzekering alleen als een consult wordt verwezen door een (huis)arts, verloskundige of het consultatiebureau. Op de site van De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen kunt u dit nagaan.

Wanneer ik een patiënt/cliënt van u heb begeleid, ontvangt u natuurlijk van mij een schriftelijke rapportage.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen.